top of page
Financial Reports

DEVIZAHITELESEK.COM

SÚLYOS ADÓSSÁG TERHELI?

VAN MEGOLDÁS!

SOS VONAL: 06 (20) 393-4944

ITT MINDEN KÉRDÉSÉRE AZONNALI ÉS SZAKSZERŰ VÁLASZT KAP

33_I_20-1.jpg

Van igazság! Tavaly az Európai Unió Bírósága elvetett pár a devizahitelkárosultak számára igen kedvező döntést, végre eljött az aratás ideje, sorra jönnek a nyertes perek. A bíróság ezt a devizahiteles szerződést is érvénytelennek nyilvánította, aminek eredményeképpen a fennálló tartozás nyilvánvalóan sok sok millió forinttal fog csökkenni, de az is előfordulhat, hogy túlfizetés fennállása esetén a pénzintézet fog tartozni. Lényeg, hogy a szerződés érvénytelen, a pontos összegről az eljárás további menetében fog döntés születni. Az eljárások nem a leggyorsabbak, de megéri a várakozás. Minél hamarabb indít pert, annál hamarabb oldódk meg problémája.

Napjainkban már nagyon sok felmondott devizahitel eljutott a végrehajtási szakaszba. Mondani sem kell, hogy a végrehajtási eljárás során veszélyben az adós jövedelme, és a végrehajtással terhelt ingatlant bármikor árverezhetik. A végrehajtási eljárás egy különleges jogi megoldással nagyon sok esetben megszüntethető, ebben az esetben a tartozás nem követelhető és a jelzálogjog is törlésre kerül. A végrehajtási eljárás korlátozására is van lehetőség, ebben az esetben a tartozás összege csökkenhet jelentős mértékben. Ha végrehajtási eljárás van folyamatban Önnel szemben több milliós tartozása miatt, feltétlenül keressen meg minket, hogy átnézzük ügyét és megtaláljuk azt a jogi megoldást, amivel végrehajtási eljárás megszűnhet Önnel szemben, vagy a tartozása összege jelentősen csökkenhet.

A jelenlegi jogi helyzet alapján 2023. a devizahiteles perek éve lesz. Íme az elmúlt időszak Kúria döntései, amelyek jelentősen növelik az adósok esélyeit arra, hogy egy perben a bíróság megállapítsa a megkötött devizaszerződésük érvénytelenségét! Ezek alapján már csak hatékony ügyvédi képviselet kell, és a szerződések érvényteleníthetők, ami alapján tartozása jelentősen csökkenhet, és elkerülheti devizahitele súlyos következményeit. Alábbiakban összegyűjtöttük a a Kúria legfontosabb ide vonatkozó döntéseit, összhangban az EU bíróság döntéseivel. Kattinson, ha bővebben olvasa a témáról.

A járvány miatt engedélyezett törlesztési moratórium leállt, ennek következményeként a tartozások tovább nőttek. A könnyítés hosszabb távon megint a bankoknak kedvezett. A végrehajtási eljárások és a kilakoltatások sajnos változatlanul, sőt talán kissé nagyobb intenzitással, de tovább folynak, az árverési és a kilakoltatási moratórium is leállt. Az árfolyamkülönbözetből adódó többszörös és igazságtalan terheket tehát tovább kel fizetni, a behajtások végrehajtások veszélyeztetik az adósok egszisztenciáját, vagyonát.

Nyilvánvaló, hogy a bankoknak a moratórium időszaka veszteség volt, ezért most lehet a szokásosnál sokkal kedvezőbb egyezségeket kötni. A már végrehajtási eljárás vagy árverés alatti ingatlanok most így még megmenthetők, ha időben cselekszünk. Ne halogassa a probléma megoldását, mert tartozása nem fog csökkenni. Ha hitele felmondott és nem fizet, a késedelmi kamatokkal tartozása napról napra csak nő. Ha végrehajtási eljárás van folyamatban, és jövedelmét letiltják, a letiltás sokszor a kamatokat és a végrehajtási költségeket sem fedezi, tehát tőketartozása nem csökken. Ráadásul a végrehajtási eljárás legsúlyosabb következménye az árverés lehet, ahol áron alul veszítheti el ingatlanát. Tehát lépjen haladéktalanul, mert itt az idő múlása nem old meg semmit, helyzete idővel egyre rosszabb és kilátástalanabb lesz. Minél hamarabb fordul szakszerű jogi segítségét, poblémája annál hamarabb és jobb kilátásokkal oldódik meg. 

Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatónkat, azonban minden ügy egyedi, tehát a lehető leghamarabb keressen meg minket, hogy ügyét átnézhessük, ingyenesen tájékoztassuk, hogy az Ön esetében mi a leghatékonyabb lépés. Egyezségi eljárás, vagy békéltető tesületi eljárás, vagy végrehajtási eljárásba történő bakapcsolódás, vagy peres eljárás. Ügyének állására tekintettel személyreszabottan cselekvési tervet dolgozunk ki, és képviseljük Önt.
 

PER VAGY EGYEZSÉG?

Soha ilyen lehetőség előtt nem álltak a magyarországi devizahitelkárosultak! Két uniós bírósági döntés és a Kúria állásfoglalása ad új reményt a devizahitelkárosultak számára. Az első jelentős döntés az un. C51. sz. döntés. Egy magyar ügy egészen a Luxemburgi Bíróságig jutott. Az Európai Bíróság kimondta, hogy nem elég az, hogy az árfolyamkockázatról általánosságban írt a bank, így a nem világosan és nem az adott szerződésre vonatkozó kockázati tájékoztatások tisztességtelen jellegét minden esetben a magyar bíróságoknak egyedileg kell vizsgálniuk.

A  tisztességtelenséget így a nemzeti bíróság vizsgálja, ha arra jut, hogy az adott szerződési feltételt nem világosan és érthetően fogalmazták meg, akkor a szerződés semmisségét mondják ki. Eddig az árfolyamkockázatot egyértelműen és kizárólagosan az adósokra terhelték, ami azt jelentette, hogy elég volt, ha egy un. sablonszövegben szerepelt a deviza alapú hitel kockázatról szóló tájékoztatás, most azonban – idézve az Európai Bíróság döntését - árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára. Tehát minden szerződés esetében az adott ügyre vonatkozóan kellett volna konkrét kockázatelemző tájékoztatást adni. Ez a szerződések túlnyomó részéből hiányzik. Az uniós bíróság felhatalmazza, sőt kötelezi a magyar bíróságokat, hogy az Európai Bíróság iránymutatásának megfelelő döntést hozzanak bármely devizaperes eljárásban. Ezen EU döntés alapján születtek már nyertes pereink, néhány ezek közül itt megtekinthetők.

A másik jelentős döntés az un. C118/17 sz. döntés , és tulajdonképpen az előző döntésre épül, sőt azt tovább konkretizálja. A döntés kimondja, hogy az uniós joggal ellentétesek azok a magyar jogszabályok, amelyek kizárják az árfolyamkockázattal kapcsolatos tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó devizaalapú kölcsönszerződés visszamenőleges hatályú megsemmisítését. A szerződésnek megsemmisíthetőnek kell lennie, amennyiben az a tisztességtelen szerződési feltétel nélkül nem teljesíthető. Így tehát a tisztességtelen feltételek nem keletkeztethetnek kötelezettségeket az adósra nézve, ami akár a fennálló teljes tartozás törlését is eredményezheti.

A magyar bírói szerveknek a kialakult helyzetre reagálni kellett, így a Kúria az érvénytelenségi perek vizsgálatára konzultációs testületet állított fel. A testület egyből kimondta, hogy annak megítélése, hogy az adott ügyben az árfolyamkockázatról való tájékoztatás tisztességes volt-e vagy sem, a bizonyítékok összességének értékelésén alapuló mérlegelési kérdés, így erre nézve a bíróságok számára jogegységi határozattal további kötelező iránymutatás általános jelleggel nem adható. A testület végre lerombolta az adósokra terhelt egyoldalú árfolyamkockázatot, ha ez nem volt világosan érthetően megfogalmazva, az a teljes szerződés semmisségét kell eredményeznie. A tájékoztatás – összhangban az Európai Unió Bíróságának vonatkozó iránymutatásaival – akkor megfelelő, ha abból kitűnik, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a törlesztő részlet akár jelentősen is megemelkedhet, valamint, ha abból az is kitűnik, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet. A tájékoztatásból egyértelműen ki kell tűnnie nemcsak annak, hogy az árfolyam-változással számolni kell, hanem annak is, hogy az nem elhanyagolható mértékű kockázatot jelent, és nem csak elhanyagolható mértékben növelheti a törlesztő részleteket. A döntéseket a megindított perek esetében minden esetben a magyar bíróságok mondják ki, azonban nem hagyhatják figyelmen kívül a Kúria álláspontját, így nyertes perek sokasága várható. A devizahitel károsultak ügyében általános igazságtétel nem várható, minden ügyben egyedileg peres eljárást kell kezdeményezni, szóval ne felejtsük megnyerni csak azt a pert lehet, amit megindítunk!

ÚJ REMÉNY – 2024

A C118/17 alapján a tisztességtelen szerződés jogkövetkezménye lehet a szerződés teljes semmissége, ami azt jelenti, hogy a banknak csupán a felvett hitelösszeg jár vissza. Ez a gyakorlatban óriási előnyt jelent az adós számára… A per életmentő is lehet, ugyanis a súlyosan eladósodott hitelét fizetni nem tudó adós elleni végrehajtási eljárás a per megindításával megszüntethető, vagy ha még nem indult, a peres eljárás végéig nem is indítanak. A gépjármű hitelek esetében is legalább ennyire bíztató a helyzet. A per megindítása törvényi rendelkezés alapján csak ügyvéd közreműködésével lehetséges. A per teljes szakszerű lebonyolítását bízza szakértő ügyvédre, mert nagy a tét!

Önnek csak annyi a dolga, hogy mihamarabb felvegye velünk a kapcsolatot, és mi megtaláljuk szerződésében az érvénytelenségi okokat. 

EGYEZKEDJÜNK A
BANKOKKAL!

A bankok behajtó (faktor) cégek, és a végrehajtók a fentebb leírtak miatt érzik a vesztüket, mert hirtelen megnőtt a kompromisszumkészségük, ma már sok esetben az adós számára is igen kedvező egyezség köthető. Logikus, hiszen a bankoknak nem hiányzik a peres eljárás és a vesztes per, mert egyrészt azzal többet vesztenek, másrészt újabb precedenseket teremtve meghozza a devizahitel károsultak sokaságának a perlekedési kedvét. Ezt az időszakot a devizahitel károsultaknak érdemes kihasználni és a bankokat egyezségre rábírni. Az egyezségi eljárásokhoz azonban még így is elengedhetetlen az ügyvédi közreműködés, mert egyrészt szakértelem szükséges ahhoz, hogy egy egyezség megkötésénél mi a realitás, másrészt ügyvédi közreműködéssel per reális kilátásba helyezésével lehet a bankokat egyezségre rábírni. A bankok, behajtó cégek az ügyfelek magánkezdeményezését még mindig nem veszik komolyan, a nagy banki bürokrácia közepette kell megtalálni azt a csatornát, ahol eredményesen fel lehet venni velük a kapcsolatot. 

ITT meg tudja tekinteni, hogy milyen kedvező döntések születtek az elmúlt időszakban a Békéltető Testületi Eljárás során.

LEGYEN BIZTONSÁGBAN INGATLANA!

A bankok nem fizetés esetén folyamatosan mondják fel a szerződéseket, adják át faktoring, illetve behajtó cégeknek az ügyeket, illetőleg bírósági végrehajtást kezdeményeznek. Főleg a jelzálog alapú hitelt felvett személyek vannak veszélyben, nem fizetés esetén rövid időn belül kényszer árverezés útján elveszti ingatlanát. A nem jelzálogalapú gépjármű és egyéb, pl. személyi hitelek, esetében is elindulhat a végrehajtás, akár jövedelem letiltása formájában, gépjárműre, vagy egyéb végrehajtható vagyonra.

 2021-ben az Ön ingatlanát, egyéb vagyonát meg tudjuk menteni, amennyiben a bankok, faktorcégek ellen megfelelő eljárást kezdeményezünk, úgy a végrehajtás még a végső stádiumban is leállítható. Ne várja meg, amíg a végrehajtók kopogtatnak ajtaján, lépjen, amíg nem késő! Leállítjuk fizetési kötelezettségét, leállítjuk az Ön ellen folyó végrehajtási eljárást. Eljárásokat indítunk a pénzintézetek ellen az Ön érdekében, egy tisztességes, igazságos elszámolásért, így terhei nagymértékben csökkenhetnek.

Ne fizessen többet a banknak, mi azonnal felfüggesztjük fizetési kötelezettségét, értékeit biztonságba helyezzük, az igazságtalanul beszedett pénz.

Bitcoin

Ha Ön már egy ideje nem fizeti törlesztőrészleteit, akkor veszélyben van ingatlana, vagyona, fedezete. Mi azonnal ekkor is biztonságba tudjuk helyezni javait, úgy, hogy a bank nem tud Önnel szemben semmilyen eljárást kezdeményezni.
 

Az per előtti rendezés egy lehetősége még az un. pénzügyi békéltetőitestületi eljárás, ahol szintén igen sok egyezség megkötésére kerül sor. Ha szükségesnek tartjuk, a megfelelő eredmény elérése érdekében ilyen eljárásokat is kezdeményezünk.

Calculator
  • Kérésére azonnal tájékoztatjuk kilátásairól, lehetőségeiről.

  • Közreműködésünkkel jelentősen csökkenhet tartozása, törlesztőrészlete, vagy futamideje.

  • Felmondott hitele esetén segítünk, az Ön számára is vállalható megfelelő fizetési konstrukció kialakításában.

  • Felmondott hitele esetén segítünk, hogy elkerülje a végrehajtási eljárást, ami jövedelemletiltással, és ingatlana áron aluli értékesítésével (árverezésével) fenyegeti Önt. 

  • Ha végrehajtási eljárás van folyamatban, segítünk, hogy az eljárást megszüntessék, vagy egy egyezség megkötéséig vagy peres eljárás lezárásáig felfüggesszék, vagy szüneteltessék. 

  • Szükség esetén pénzügyi szakértő bevonásával átszámoljuk hitelét tekintettel az eddig megfizetett összegekre és a forintostásra való tekintettel, ami gyakran az Ön javára jelentős eltérést eredményezhet.

  • Képviseljük érdekeit a bankok, behajtó cégek előtt, illetőleg a pénzügyi békéltetőtestületi eljárásban, peres és végrehajtási eljárásban.

KAPCSOLAT

Telefon : 06-20 /393-4944

  • Postacím - iratküldéshez: 1583 Budapest. Pf. 40.

  • Székhely: 2142 Nagytarcsa, Hársfa utca 13.

bottom of page